tisdag 22 november 2011

P-kullens MH-spindel!Äntligen har P-kullens MH registrerats på SKK Hunddata & Avelsdata. Bilden ovan är ett spindeldiagram över P-kullens MH. Det röda strecket anger rasens (engelsk springer spaniel) medelgenomsnitt. Allt utanför det röda strecket är mer än medelgenomsnittet för rasen. Allt innanför strecket är således mindre än medelgenomsnittet för rasen. Vill du se din egen hunds resultat gå in på www.skk.se - onlinetjänster - hunddata - sök hund - skriv in din hunds namn - tävling. Om du vill se din egen hunds spindel kontakta mig så mailar jag över den.

För mig är det ytterst glädjande att se att P-kullen har de egenskaper som jag hoppades att de skulle få. Större Lekfullhet, Nyfikenhet/Orädsla och Jaktintresse än medelspringern. Dessutom mindre agressivitet. Detta är ett helt lysande resultat! Fyra av sex valpar i kullen blev beskrivna. Det var Carina Grandin & "Peppsi", Peder Holmqvist & "Persson", Elin Söderlind & "Perry" och Monika Jansson & "Peggy" STORT STORT tack att ni ställde upp och gjorde detta möjligt! Det betyder oerhört mycket för mig.

Inga kommentarer: