onsdag 8 juni 2016

U-kullen på BPH del 2 - Diza.

"Diza" (Mountjoy Undiluted Undine) ägare Elin Söderlind och Sofie Johansson.
Främmande person.

Hälsning.

Promenad främmande person.

 
 

Hantering.
 
Lek med eget föremål.
 
Lek med främmande föremål.
Lek med främmande person.

Lek med främmande person.

Matintresse
 
Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Skrammel.

Skrammel.
  
Närmande person.
Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.

Underlag.

Skott.

Skott.

Inga kommentarer: