tisdag 10 oktober 2017

BPH - Del 1 Sonic.

I söndags var det dags för X-kullen och Y-kullen att genomgå BPH eller Beteende och Personlighetsbeskrivning som det heter. Även vår unga hanhund Sonic deltog.
Det regnade hela dagen, det var blåsigt, kallt, lite mörkt och trist. Men det gick bra ändå, alla klarade banan och fick fin rosett.  Stort tack alla som kom.
"Sonic" (Sieger's You're My Hero) och Camilla Jannesson. Redo på startplatsen.

Främmande person.

Främmande person

Främmande person

Främmande person

Främmande person - promenad.

Främmande person
Främmande person - hantering.

Föremålslek - eget föremål.

Föremålslek - eget föremål.

Föremålslek - eget föremål.


Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande person.

Föremålslek - främmande person.

Föremålslek - främmande person.
 
Matintresse.

Matintresse.


Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.
Skrammel.

Skrammel.

Skrammel.

Skrammel.
 
Närmande person.

Närmande person.

Närmande person ser allt lite skum ut!

Närmande person.

 
Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.


Underlag.

Skott


Camilla och "Sonic" med fina rosetten.
 

Inga kommentarer: