tisdag 10 oktober 2017

BPH - Del 3 Xaffie.

"Xaffie" (Mountjoy Xweet Xaffie) & Anette Wennström.

Främmande person.

Främmande person

Främmande person

Främmande person - hantering.
Föremålslek - eget föremål.

Föremålslek - eget föremål.

Föremålslek - eget föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande föremål.

Föremålslek - främmande person.

Föremålslek - främmande person.

Matintresse.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Överraskning.

Skrammel.

Skrammel.

Skrammel.

Skrammel.
Närmande person.


Närmande person.

Närmande person.
Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.

Underlag.

Skott.

Anette och Xaffie glada och stolta.Inga kommentarer: