tisdag 10 oktober 2017

BPH - Del 2 Yaffa.

"Yaffa" (Mountjoy Yappie Yaffa) - Främmande person.

Främmande person.

Främmande person.

Främmande person.

Främmande person.

Främmande person - Hantering
Föremålslek - främmande person.

Föremålslek - främmande person.

Matintresse.

Överraskning.

Överraskning.
Överraskning

Överraskning

Överraskning

Överraskning

Överraskning.
Skrammel.

Skrammel.

Skrammel.


Närmande person.

Närmande person.

Närmande person.

Underlag.

Skott.

Skott.

"Yaffa" med fina rosetten.


Inga kommentarer: